Termeni si Condiții

Site-ul www.bacas.ro este detinut si administrat de societatea BACAS FARM SRL., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO36184273, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J34/306/2016, cu capital social in valoare de 200 de lei
E-mail: [email protected].
Navigarea pe site-ul bacas.ro urmata de Comanda echivalează cu citirea, înțelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.
Bacas.ro își rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment conținutul acestui site, precum si Termenii si condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabila.
In caz de divergenta sau neînțelegeri intre www.bacas.ro si Client, se vor aplica Termenii si condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. DEFINITII
Utilizator  – orice persoana care vizitează site-ul www.bacas.ro
Client – persoana fizica / persoana juridica ce efectuează o Comanda.
Produse si Servicii – orice produs sau serviciu menționat in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Client prin care Clientul își exprima intenția de a achiziționa anumite Produse si Servicii si sa facă plata acestora.
Vânzător – societatea SC BACAS FARM SRL., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO36184273, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J34/306/2016, cu capital social in valoare de 200 de lei E-mail: [email protected].
Contract – o Comanda confirmata de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord sa vândă si sa livreze Produsele si Serviciile iar Clientul este de acord sa achiziționeze, sa primească si sa facă plata acestor Produse si Servicii.
Curier – orice persoana de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA
Conținutul site-ului www.bacas.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea SC BACAS FARM SRL si a furnizorilor săi si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fără acordul SC BACAS FARM SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare. www.bacas.ro si logo-ul www.bacas.ro sunt mărci înregistrate ale SC BACAS FARM SRL.
SC BACAS FARM SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului www.bacas.ro.
Utilizarea pe www.bacas.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectiva. www.bacas.ro nu își asuma responsabilitatea si nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. EXONERAREA DE RASPUNDERE
SC BACAS FARM SRL nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.bacas.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi in operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, SC BACAS FARM SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. SC BACAS FARM SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.
SC BACAS FARM SRL nu își asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul www.bacas.ro, acestea fiind puse la dispoziția SC BACAS FARM SRL de către furnizori.
Informațiile incluse pe www.bacas.ro au caracter informativ si sunt puse la dispoziție cu buna credință, din surse pe care Vânzătorul le considera de încredere. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informație intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa [email protected], pentru a putea fi luate masurile legale necesare.
Părerile exprimate in cuprinsul materialelor care sunt publicate in secțiunile blog literar, comunitate culturala si recenzii sunt asumate in întregime de autorii respectivelor materiale si nu implica responsabilitatea solidara a www.bacas.ro.
www.bacas.ro își rezerva dreptul de a anula Comenzile pentru Produse si Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezinta preturi evident eronate/derizorii pentru produse (preturi pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).
www.bacas.ro, in calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asuma răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabila pentru voucherele falsificate sau deteriorate si își rezerva dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, in cazul returnării conform legii, a unui produs participant in campania respectiva.
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.bacas.ro nu își asuma nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. LIMITA ACCESULUI LA SITE
Utilizatorii site-ului www.bacas.ro pot face comentarii si orice alte comunicări, pot sa transmită sugestii, întrebări sau informații, daca limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbura in nici un fel viața privata a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuala, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu www.bacas.ro, nu sunt e-mailuri in masa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. www.bacas.ro nu își asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.
In cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se considera ca respectivul Utilizator garantează originalitatea lor si acorda www.bacas.ro si afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde in lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează ca are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, sa nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data si locul nașterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala, situație familiala, situație economico-financiara, date privind bunurile deținute, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.
Atunci când un Utilizator își creează un cont pe, va primi comunicări comerciale din partea www.bacas.ro doar in măsura in care si-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.
Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidențiale. www.bacas.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere si alerte.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, www.bacas.ro are obligația de a prelucra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe www.bacas.ro, informarea Clienților privind evoluția si starea Comenzilor.
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse in baza de date a www.bacas.ro si cu utilizarea si prelucrarea de către www.bacas.ro, afiliații si colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.
Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totala sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, înaintată către sediul Bacas Farm.
Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.
In cazul in care Clientul își modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către www.bacas.ro si exista Comenzi in derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se in considerare datele nou modificate.
www.bacas.ro nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine răspunzător pe www.bacas.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

6. INREGISTRAREA CA UTILIZATOR
Pentru crearea unui cont pe site-ul www.bacas.ro, Utilizatorul este obligat sa folosească o adresa de e-mail valida. www.bacas.ro poate refuza cererea de înregistrare in situațiile in care constata ca a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile intr-un mod neconform cu uzanțele normale.
Menționam ca vom folosi adresele de email ale clienților noștri pentru a le putea trimite ofertele si promoțiile magazinului.

7. PRETUL
Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție si/sau încasare aferente. Preturile de livrare sunt detaliate pe site.
Toate preturile aferente produselor si serviciilor comercializate prin intermediul site-ului www.bacas.ro sunt exprimate in Lei si conțin TVA.

8. COMANDA
    – În cazul în care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea apărută, dacă produsul nu s-a livrat încă.
    – Înregistrarea comenzii nu reprezintă și confirmarea acesteia. După preluarea comenzii, aceasta va fi procesată de către operatorii noștri în vederea confirmării și stabilirii detaliilor de livrare. Termenul de livrare este de 4-6 zile lucrătoare de la confirmarea comenzi. 

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale si corecte, in caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda întârziată, transmisa greșit etc).
www.bacas.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. In acest context, toate taxele de transport efectuat in vederea reexpedierii Comenzii vor cădea in sarcina Clientului.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord ca un reprezentant www.bacas.ro sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personala a Comenzii.
(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)
Pentru confortul si siguranța Clientului, exista opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi de a renunța la Comanda. Astfel, daca Utilizatorul care a plasat o Comanda din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula in 30 de minute după plasarea ei. In cazul plăților făcute cu cardul, suma de plata finala se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 30 de minute.

www.bacas.ro poate refuza o Comanda in urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații intre părți si fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații: 
    – eșuarea / invalidarea tranzacției online;
    – neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului / a tranzacției;
    – date incomplete sau incorecte ale Clientului;
    – activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.bacas.ro /partenerilor;
    – livrări consecutiv eșuate;
    – alte motive obiective: in cazul in care Clientul nu garantează ca modul de plata este valid si ca nu este obținut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.
Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informația prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, www.bacas.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea in completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii si utilității informațiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site.

9. FACTURARE – PLATI
Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Client o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligația Clientului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.
Plata se poate face online (card sau paypal) sau ramburs.

10. GARANTIA
Pentru produsele achiziționate din magazinul online www.bacas.ro se asigura garanție in conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridica ce asigura garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului.
 
Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:
    – produsul sa fi fost cumpărat de la www.bacas.ro si folosit numai in scopul pentru care a fost conceput;
    – sa respecte instrucțiunile de folosire si sa utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
    – sa păstreze certificatul de garanție si documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;
    – sa păstreze ambalajul original si toate accesoriile care au venit in acesta, si sa le livreze împreună cu produsul in garanție.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție. In afara cazului in care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garanției:
    – avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesiva la radiații solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificări ale produsului;
    – defectarea produsa ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare si instalare prevăzute in manualul de utilizare;
    – deteriorarea mecanica provocata prin lovirea aparatului sau deteriorarea marcajului cu modelul si seria aparatului;
    – inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
    – distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

www.bacas.ro nu oferă garanții Clienților:
    – in cazul in care produsul achiziționat nu este potrivit cerințelor sau așteptărilor Clienților;
    – după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanție produsului; 
    – in cazul in care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse in legislația in vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute in legislația in domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

11. LIVRAREA
Data estimata de livrare poate varia in funcție de produs, si este afișata in pagina produsului, in pagina de Comanda precum si in e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.
Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.
Pentru Clienții din străinătate, prețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicita a acestui preț.
Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibila operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.
In cazul in care produsele sunt indisponibile (inclusiv in cazul in care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), SC BACAS FARM SRL va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate in termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificand astfel Comanda initiala, iar SC BACAS FARM SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.
Pentru produsele care nu se afla in stoc, Clientul este de acord ca www.bacas.ro sa livreze un produs cu calități si preț echivalente cu cele solicitate. Daca Clientul își exercita dreptul de denunțare unilaterala a contractului in termen de 14 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt in sarcina cumpărătorului
 
11.1.Conditii de livrare
La solicitarea www.bacas.ro, a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, daca e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale si va comunica numărul de Comanda atribuit de către Vânzător.
In cazul in care Clientul se afla in imposibilitatea recepționarii Comenzii in mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizata doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.
Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorata daca Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. 
In cazul livrării la locul de munca al Clientului, caz in care Curierul nu poate avea acces in locația respectiva, Clientul trebuie sa se asigure ca poate recepționa aceasta Comanda. 
Clientul va fi contactat telefonic de către Curier in prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa si ora selectate in momentul validării Comenzii pe site.
Clientul se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata, in intervalul orar selectat, in caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.
Livrarea se considera a fi îndeplinită de către www.bacas.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectata de acesta la momentul plasării Comenzii.
 
11.2.Receptia produselor
Clientul se obliga sa semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat si bonul fiscal emis de compania de curierat ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica daca produsele sunt deteriorate sau daca exista lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate in mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate in considerare.
Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea in bune condiții si in totalitate a produselor Comandate.

12. CAMPANIILE PROMOTIONALE
12.1. Codurile promoționale
Codurile promoționale oferite de www.bacas.ro prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată in e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului in care este specificat altfel. De menționat este faptul ca unele produse sunt încadrate in categoria “Excepții”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv in momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasata.
Intr-o Comanda se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comanda nu permite utilizarea mai multor coduri in aceeași Comanda. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luata in calcul valoarea transportului, cu excepția cazului in care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplica pentru fiecare livrare.
In cazul in care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comanda care nu a putut fi onorata sau a fost anulata din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv in scris, printr-un e-mail pe adresa [email protected], care sa conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului si codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.
Atenție! Promoțiile pe www.bacas.ro nu se cumulează intre ele, se aplica reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice forma de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regula, cu excepția situațiilor in care este menționat altfel in promoție. De asemenea, in cazul existentei unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulata conferita de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existenta in cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat in regulamentul campaniei respective.
www.bacas.ro stabilește unilateral sau in colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor si ale concursurilor pe care le organizează pe www.bacas.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respecta integral regulile afișate pe site, in perioada de valabilitate clar menționată si in limita stocului disponibil. www.bacas.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioada de promoție si poate retrage promoția fără notificare prealabila.
 
12.2. Întreruperea campaniei promoționale
In cazul unei campanii promoționale organizate de www.bacas.ro, acesta, in calitate de organizator își rezerva dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare in magazine sau paginile de social media etc.).
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite in regulamentul campaniei respective, in perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

13. POLITICA DE RETUR
Condiții generale
Dreptul la retragere Conform Ordonanței de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:
    – Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul  de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile începând de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.
    – Produsul returnat trebuie sa fie in aceeași stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au însoțit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesiva si/sau intervenții neautorizate etc.
Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării SC BACAS FARM SRL de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract.
 
SC BACAS FARM SRL va putea amâna rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vândut sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, in cazul in care SC BACAS FARM SRL nu s-a oferit sa recupereze el însuși produsul (se va lua data cea mai recenta).
 
Exercitarea dreptului de retragere
Consumatorul informează SC BACAS FARM SRL cu privire la decizia de retragere din contract prin trimiterea unui mesaj la adresa de email: [email protected]  sau completarea formularului de contact de la secțiunea Contact.

Termene de returnare a banilor
Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate in interval de 14 de zile calendaristice de la data la care www.bacas.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

14. FORTA MAJORA
Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasa la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forță majora. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitării consecințelor evenimentului.
Daca in termen de 15 zile evenimentul de forță majora nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.
Forța majora va fi probata conform legii.

15. SOLUTIONAREA CONFLICTELOR. LEGEA APLICABILA
Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflict apărut intre www.bacas.ro si Clienți va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, in condițiile legii, iar daca aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.

16. FRAUDA
Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira după o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos in măsură sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda. Proprietarul site-ului www.bacas.ro își rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților www.bacas.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performantelor serverelor www.bacas.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

17. COOKIES
Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea si funcționalitatea site-urilor noastre si pentru a înțelege mai bine modul in care vizitatorii utilizează site-urile noastre, precum si instrumentele si serviciile oferite. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră oferă o modalitate ușoară si convenabila pentru noi de a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-urile noastre si de a face următoarea vizita mai plăcută. Daca doriți sa aflați mai multe despre politica www.bacas.ro cu privire la Cookie-urile si drepturile dumneavoastră, va rugam sa vizitați Politica SC BACAS FARM SRL cu privire la Cookies.

18. DISPOZITII FINALE
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Shopping Cart
Scroll to Top